Sommeravslutning

Sommeravslutning på Kongsskogen skole

Vi starter kl. 12. 00 med tradisjonelt program.

Lunsj

Musikk / sang

Hilsen til avgangselevene

Quiz

Møt gjerne kl. 10 og bli med på å stelle i stand til festen!