25 års- jubileum

25_ar i Oslo kommune

Med 25 år i Oslo kommunes tjeneste er det vel god grunn til å tro at man har funnet den rette arbeidsplassen. I dag fikk 5 av de ansatte ved Kongsskogen videregående skole - her representert ved 4 av dem - sin velfortjente påskønnelse  for lang og tro tjeneste i Oslo kommune. For de fleste har det meste av tjenestetiden vært ved Kongsskogen videregående skole.

Fra venstre: Ann- Kristn Høgseth (rektor), Wenche Eriksen, Hilde Bruland og Bente Røisli. I tillegg fikk Christina Jordheim sin vase )ikke på bildet).

Gratulerer!