Besøk av professor Ellen J. Hartmann

Ellen J. Hartmann

Torsdag 24.09 fikk norsk VG3- og psykologielevene besøk av professor emerita i psykologi, Ellen J. Hartmann som foreleste om Hedda Gabler. I tillegg til å være psykolog og forsker, har Hartmann skrevet mye om Ibsens verker og hvordan hovedpersonene i disse kan forstås. Hartmann lærte oss å lese Hedda Gabler ut fra et psykologisk perspektiv. Vi fikk innblikk i Ibsens forfatterskap og hvordan det å være morløs kan føre til utfordringer i relasjoner. Nå gleder vi oss til å se hva elevene skriver om Hedda i sine fordypningsoppgaver.