Besøke Kongsskogen skole?

Innkjøring

På grunn av byggeprosjekt i Gladengveien 3 (Selmer-bygget) vil innkjøring til Gladengveien 3b legges om fra 01.okt. Ny innkjøring vil være på nordsiden av byggeplass.

For gående som kommer fra Ensjø T er det raskere å gå inn på parkeringsplassen foran skolen fra sør-vest. Se pila på bildet under.

alternativ