Drømmeskolen

Drømmeskolen på Kongsskogen

På Kongsskogen er vi opptatt av at elevene og lærerne skal jobbe i et godt og robust psykososialt miljø. Når vi er i et godt miljø hvor vi føler tilhørighet og er trygge gir dette god næring for vekst, læring og utvikling av den enkeltes potensial.
For å styrke vårt psykososiale miljø på Kongsskogen har vi startet et pilotprosjekt «Drømmeskolen» i samarbeid med foreningen Voksne for Barn.
Drømmeskolen er et skoleomfattende program. Igjennom hele skoleåret vil vi med ulike workshops og aktiviteter holde fokuset på det psykososiale miljøet på skolen. (Programmet er forankret i ledelsen, personalet og elevrådet. )
Vi vil denne høsten i utvalgte klasser gjennomføre workshops hvor elevgruppene og lærerne jobber med deltagende prosesser og kommunikasjonsøvelser. Utfallet av dette er å finne frem til hvordan vi vil ha
det i klassen. De enkelte aktivitetene vil fokusere på styrkene til deltagerne. Workshops og oppfølgingsaktiviteter vil igjennom skoleåret gi kontinuitet og rammer for skolens helhetlige arbeid med det psykososiale miljøet.
Elevene har en viktig rolle i Drømmeskolen. På Kongsskogen vil vi i løpet av kort tid invitere elever til å søke om å bli elevmentorer. Elevmentorene vil få kursing og være med i å lede workshoper og seminarer i klasser og på skolen.
Denne høsten startet vi skoleåret med et felles kunst prosjekt Kongstreet hvor alle lærere og elever dekorerte sin hånd. I tillegg var vi på felles rebus tur med grilling, ballspill, leker og hyggelig prat. Det tar tid å bli kjent på Kongsskogen, og for å gjøre det lettere for elevene og lærerne har vi i
klassene blitt mere kjent igjennom «icebreakers/bli kjent øvelser». 
Vi ønsker å skape felles røtter - Vi er stolte av skolen vår - Kongsskogen er topp!!