Erfaringsseminar

christine

Hordaland fylkeskommune hadde en "Erfarings- og innspelsamling om Opplæringstilbodet til elevar med psykiske vansker" torsdag 8. februar der Kongsskogen videregående skole var invitert til å holde et innlegg om hvordan skolen jobber for å oppnå de gode resultatene. Assisterende rektor Christine Wille Jordheim holdt et engasjerende foredrag om "Kongsskogen - et skreddersydd tilbud" som tilhørerne synes var både spennende og veldig interessant.