Fagdag på HiOA

høyskolen

Den første delen var felles for oss og andre elever og var satt av til informasjon om de forskjellige studiene ved høyskolen. Del to var en work shop bare for oss. Vi fikk veiledning av studenter ved Formgivingsfaget til å prøve oss på silketrykk. Resultatet ble et valgfritt trykk på en handlepose. 

Go campus avsluttet besøket med lunsj i kantina sammen med to studenter som har vært elever på Kongsskogen for to år siden. De trives og er godt i gang med studiene. 

Go Campus

Go Campus - fakta        

Ti skoler i ni fylker er nå med i Go Campus-prosjektet. Rådet for psykisk helse vil bidra til at elever med psykiske vansker skal bli bedre rustet til å mestre overgangen til høyere utdanning fra videregående skole. Gjennom Go Campus introduseres elevene til universitet og høgskole i løpet av det siste året på videregående. Det bygges en bro av sosiale, kulturelle og faglige byggesteiner som gjør overgangen til studentlivet lettere å håndtere.

Drawing of a city