Ny postadresse og e-postadresse

snailmail

Fra og med 11. september kan du sende post og e-post til de nye adressene:

Postadresse: 

Oslo kommune,Utdanningsetaten

Kongsskogen videregående skole,

Postboks 6127 Etterstad

0602 Oslo

E-post: 

postmottak@ude.oslo.kommune.no

Se forøvrig siden for kontaktinformasjon.