Nytt elevråd ved Kongsskogen skole

elevråd

Ny leder ble Isac, nestleder Ingvild og vara Ali. Med så entusiastiske elever kommer det til å bli et slagkraftig elevråd som skolens elever og ansatte kommer til å sette stor pris på.