Hovedseksjon

Referat fra informasjonsmøte 28.08.23

blomster

Mandag 28. august ble det avholdet informasjonsmøte for foreldre og foresatte til elever ved Kongsskogen vgs. Det var godt oppmøte med engasjerte foreldre/foresatte. Tusen takk til dere alle som kom! Vedlagt presentasjon