Søke Kongsskogen videregående skole

søknad

Kongsskogen videregående skole har felles søknadsskjema med Eikelund videregående skole og Kirkeveien videregående skole. Søknadsskjemaet for skoleåret 2019-2020 er nå lagt ut. Søknad sendes til og merkes med:
"Søknad om skoleplass Kirkeveien, Eikelund og Kongsskogen vgs skoleåret 2019/2020"

Søknad og vedlegg sendes som vanlig post til:

Utdanningsetaten

Postboks 6127 Etterstad,

0602 OSLO

Klikk for søknadsskjema

 

Veiledningsskjema for behandler

 

Les skjemaet nøye. Det er viktig at skolen får alle relevante opplysninger om søkeren.

Les også om inntakskravene for å komme inn på Kongsskogen videregående skole.

Søknadsfristen er 1. februar 2019.