Søke Kongsskogen skole

søknad

Kongsskogen videregående skole har felles søknadsskjema med Eikelund videregående skole og Kirkeveien videregående skole. Søknadsskjemaet for skoleåret 2019-2020 er nå lagt ut. 

Klikk for søknadsskjema

Les skjemaet nøye. Det er viktig at skolen får alle relevante opplysninger om søkeren.

Les også om inntakskravene for å komme inn på Kongsskogen videregående skole.

Søknadsfristen er 1. februar 2019.