Søke Kongsskogen videregående skole

søknad

Kongsskogen videregående skole har felles søknadsskjema med Eikelund videregående skole og Kirkeveien videregående skole. Søknadsskjemaet for skoleåret 2021-2022 er nå lagt ut. Søknad sendes til og merkes med:
"Søknad om skoleplass Kirkeveien, Eikelund og Kongsskogen vgs skoleåret 2020/2021"

Søknad og vedlegg sendes som vanlig post til:

Utdanningsetaten

Postboks 6127 Etterstad,

0602 OSLO

Du  finner mer informasjon innsøking til skolene her. Du finner også søknadsskjema og skjema for behandlere.

Les også om inntakskravene for å komme inn på Kongsskogen videregående skole.

Søknadsfristen er 1. februar 2021