Valgdebatt på Kongsskogen vgs

Onsdag 4. september arrangerte Kongsskogen videregående skole valgdebatt med besøk av engasjerte og dyktige ungdomspolitikere. Politikk og menneskerettighetsgruppa på skolen hadde forberedt valgdebatten som ble preget av engasjerte ungdommer som stort sett var enige om at det er viktig å ta vare på klima, flere helsesykepleiere i skolen samt viktig å ta vare på de eldre. Noen forskjeller er det dog og representantene var gode på å fronte eget parti sitt program. Elevene ved Kongsskogen var engasjerte lyttere, og det ble noen spennende diskusjoner også ved standsene.