Virusstengt skole

korona

På grunn av Coronaviruset ble alle videregående skoler stengt fra og med i dag fredag 13. mars. En annerledes skolehverdag for alle elever, lærere, foresatte og ansatte. Foreløpig er vi stengt i 14 dager, men dette vil trolig vare lenger.
Elevene har fått beskjed om å hente PC samt alle lærebøker senest fredag 13. mars kl. 12.00. Vi må forberede oss på at det vil foregå hjemmeundervisning over en lengre periode fremover.
Alle elever har krav på undervisning i denne spesielle tiden, og vi som skole har plikt til å legge til rette for læring. Vi følger timeplanen i forbindelse med hjemmeundervisning. I dag fredag 13. mars har det skjedd en teknisk feil med It's learning sånn at alle elever er kastet ut. Dette vil rette seg i løpet av neste døgn. Vi må jobbe sammen for å sørge for at opplæringen gjennomføres og at alle elever har et bredt nok vurderingsgrunnlag sånn at læreren kan sette standpunktkarakterer. Det er derfor viktig å understreke at elevene er pålagt å «møte» til den virtuelle opplæringen det legges opp til i hjemmeundervisningsperioden.
Alle elever vil få tilgang til Teams i alle fagene de er med i. Her vil lærer være tilgjengelig i de tidsrommene de har timer. I dag har psykologi 1 som første gruppe hatt undervisning i Teams, og det fungerte veldig bra. Det var enkelt å undervise, og kommunikasjon mellom elever og lærer gikk fint. 
Etter hvert vil det blir vurderinger i de ulike fagene. Vurderinger må legges opp sånn at alle hjelpemidler er tillatt. Vurderingene må dermed teste kompetanse i større grad enn ren kunnskap. Elevene vil i større grad nå bli testet i sine evner til å sammenligne, teste, drøfte, reflektere, analysere, produsere osv.
Arbeidsmengden må tilpasses det som kan forventes. Som på en vanlig skolehverdag vil noen elever ha behov for mer individuelt tilpasset opplæring. Lærerne har ikke noe mål om å slite ut elevene, men sørge for en kontinuitet og god læring i den kommende perioden.
Lærerne vil ha fagsamtaler med elevene etter hvert, dette avtales med hver enkelt faglærer.
Alle lærerne har med telefon, så det er mulig å treffe lærer både på mail og på telefon.
Ta vare på deg selv og på hverandre, følg med på rådene fra Helsemyndighetene og følg med på nyheter!

Bildet over viser lærer Trine på Teams