Hovedseksjon

Fagtilbudet i fellesfag

To jenter hjelper hverandre med lekser.

Programfag

Innenfor studiespesialisering er det to programområder, som Kongsskogen skole gir undervisning i:

 • Realfag
 • Språk, samfunnsfag og økonomi.

 

Fellesfag 

1. år: Elevene tar bare fellesfag (alternativ ved Kongsskogen skole i parentes):

 • Engelsk
 • Fremmedspråk (Tysk eller Fransk II)
 • Geografi
 • Kroppsøving
 • Matematikk (1P eller 1T)
 • Naturfag
 • Norsk
 • Samfunnsfag


2. år: Fellesfag (se egne sider for programfagene):

 • Fremmedspråk
 • Historie
 • Kroppsøving
 • Matematikk (2P) (Se nedenfor)
 • Norsk


3. år: Fellesfag (se egne sider for programfagene):

 • Fremmedspråk for dem som ikke hadde fremmedspråk i grunnskolen (Se nedenfor).
 • Kroppsøving
 • Norsk
 • Religion og etikk

 

Fremmedspråk

 • Fremmedspråk fra grunnskolen, og tar samme språk i videregående skole: Fremmedspråk nivå II over 2 år.
 • Fremmedspråk fra grunnskolen, men tar annet språk i videregående skole: Fremmedspråk nivå I over 2 år.
 • Uten fremmedspråk fra grunnskolen: Disse elevene tar Fremmedspråk I+II over 3 år. Dette fører til at de tar ett programfag mindre i VG 3.


Matematikk

I VG 1 velger elevene mellom praktisk matematikk (1P) eller teoretisk matematikk (1T).

I VG 2 kan man fortsette med praktisk matematikk (2P) eller velge et av programfagene i matematikk (R1). Valg av programfag i matematikk fører til at man mangler 3 timer fellesfag. Dette må kompenseres med et ekstra programfag i VG 2 (3 uketimer).

Eksamen

Kravet er at alle elever skal trekkes ut til minst 5 eksamener i løpet av videregående skole. Tar man et eksamen som privatist, så regnes ikke dette med i antallet på 5 eksamener.

 • VG 1: I gjennomsnitt skal 20% av elevene avlegge eksamen i et VG1- fag.
 • VG2: Alle elever skal opp i en eksamen, muntlig/muntlig-praktisk eller skriftlig.
 • VG3: Alle elever skal avlegge eksamen i 4 fag
  • Alle må avlegge eksamen i norsk hovedmål (skriftlig).
  • Elevene trekkes ut til 3 eksamener, 2 skriftlige og en muntlig/muntlig-praktisk.

Du kan finne mer informasjon på www.vilbli.no