Hovedseksjon

Rådgivertjenesten

velge

Rådgiverne ved Kongsskogen skole er:

Wenche Ulfeng Eriksen
E-post: wenche.eriksen@osloskolen.no

Signe Elisabeth Kvale
E-post: signe.kvale@osloskolen.no

Ta kontakt med rådgiverne på kontoret eller når du treffer dem.

Ressursteamets oppgaver: 

Ressursteamet har ansvar for endringer i timeplan og fag, og for oppfølging av elevsaker. Ressursteamet er også ansvarlig for inntak til skolen.

Rådgivernes oppgaver: 

Rådgiverne har ansvar for studieveiledning og bidrar med assistanse ved søkning til høyere utdannelse og til NAV når det er aktuelt. Sammen med kontaktlærerne har rådgiverne ansvar for skolens sosialpedagogiske rådgivning.

Rådgiverne hjelper til med råd og veiledning når det skal velges fag, og de kvalitetssikrer at elevene har de timer og fag som gjør at hver enkelt kan nå sine mål om kompetanse og vitnemål. Alle nye elever inviteres til en samtale med en av rådgiverne i løpet av ukene før høstferien.