Hovedseksjon

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

AMU er et samarbeidsutvalg med representanter for skolens ledelse, HVO og øvrige ansatte. AMU skal virke for et forsvarlig og godt arbeidsmiljø.

 

Skoleåret 2020-2021 sitter følgende i AMU:
Kristoffer Nymark

Daniel R S Askeland

Christine W Jordheim

Ann-Kristin Høgseth