Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

AMU er et samarbeidsutvalg med representanter for skolens ledelse, HVO og øvrige ansatte. AMU skal virke for et forsvarlig og godt arbeidsmiljø.