Hovedseksjon

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

AMU er et samarbeidsutvalg med representanter for skolens ledelse, HVO og øvrige ansatte. AMU skal virke for et forsvarlig og godt arbeidsmiljø.

 

Skoleåret 2023-2024 sitter følgende i AMU:
Tone Bergholt

Wenche Ulfeng Eriksen

Christine Wille Jordheim

Ann-Kristin Høgseth