Hovedseksjon

Medbestemmelsesutvalget (MBU)

MBU er et formelt samarbeidsorgan mellom skolens ledelse og fagforeningene. De fleste saker som angår skolens virksomhet skal drøftes her.

Utvalget består av:

  • Ann-Kristin Høgseth
  • Jorunn Moksnes
  • Rachel M Olsen
  • Christine Wille Jordheim