Medbestemmelsesutvalget (MBU)

MBU er et formelt samarbeidsorgan mellom skolens ledelse og fagforeningene. De fleste saker som angår skolens virksomhet skal drøftes her.

Utvalget består av:

  • Kari Pillgram Hansen
  • Terje Skaufjord
  • Bente Røisli
  • Christine Wille Jordheim