Hovedseksjon

Skreddersydd skoletilbud

planting
  • Undervisningen gis i mindre grupper som gir mulighet for individuell oppfølging og tilpasning.
  • Avhengig av den enkeltes behov kan skoleløpet utvides med inntil 2 år (til sammen 5 år).
  • Skolen har et bredt og variert fagtilbud som gir elevene mulighet for å velge fag etter interesser og behov
  • Tett oppfølging av kontaktlærer og rådgiver sikrer at valg av fag er tilpasset elevenes ønsker om framtidige studier og arbeid.
  • Mulighet for deltakelse i Go Campus, for å forberede elevene på videre studier.
  • Et variert tilbud av sosiale og faglige aktiviteter der elevene samarbeider om innholdet og regulerer egen deltagelse.
  • Samarbeid med nettverk rundt eleven.