Hovedseksjon

Ordensregler

Regler for orden

Elevene skal:

 • Møte presist
 • Møte forberedt til opplæringen
 • Ha med nødvendig utstyr og holde orden.
 • Gjøre arbeid til rett tid og overholde frister

 

Regler for oppførsel

 • Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder:
 • Være til stede i opplæringen
 • Behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
 • Bidra til et godt læringsmiljø
 • Rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • Følge skolens regler for melding av fravær
 • Ta godt vare på skolens eiendeler
 • Vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr
 • Følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr

 

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres

 • Å mobbe
 • Å utøve eller true med fysisk vold
 • Å fuske eller forsøke å fuske
 • Å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler
 • Å ha med og/eller benytte farlige gjenstander
 • Å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet
 • All bruk av tobakk, både røyk og snus, er forbudt på skolens område i skoletiden.

Les ordensreglementet for hele Osloskolen.