Hovedseksjon

Miljørapport 2020

Kongsskogen videregående skole har vært godkjent som Miljøfyrtårn siden våren 2018.

Å være et Miljøfyrtårn innebærer å jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen, og å redusere vår miljøbelastning. Skolens elever og ansatte jobber målrettet med å ha et godt arbeidsmiljø, bedre kildesortering, lavere energibruk og mer miljøvennlige innkjøp og transport. Skolen leverer klima- og miljørapport innen 1. april for foregående år.

Her kan du se på skolens miljørapport for 2020. https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/133322