Hovedseksjon

Vår profil

Kongsskogen vgs

Kongsskogen vgs. er en del av det kommunale skoletilbudet i Oslo. 

Studiespesialiserende utdanningsprogram

Kongsskogen videregående skole tilbyr studiespesialiserende utdanningsprogram. Elevene kan velge mellom to programområder:

  • Språk- og samfunnsfag
  • Realfag

Innenfor disse har skolen et stort utvalg av programfag.

Tilrettelagt opplæring

Alle skolens elever får skoletilbudet sitt tilrettelagt. Underveis får de oppfølging og rådgiving gjennom sin kontaktlærer, sine faglærere og skolens rådgiverteam. Skolen tilstreber et godt samarbeid med elevens øvrige hjelpeapparat slik at man sammen kan bidra til at eleven lykkes.

Undervisningen foregår individuelt tilrettelagt og i små grupper. Det åpnes for at elevene kan bruke lenger tid enn ordinært på å nå målet om vitnemål som grunnlag for høyere utdanning og jobb.

Kongsskogens elever oppnår gode eksamensresultater, og skolen får positive tilbakemeldinger på trivselsundersøkelser.
De fleste av skolens elever er mellom 16 og 24 år.
For ytterligere informasjon om skolen på Ensjø, kontakt oss på telefon 23243770.

Her kan du lese mer om skoletilbudet vårt

Avdeling Asker

Skolens avdeling i Asker holder til i Oslo Universitetssykehus' lokaler. Kontakt oss på telefon 954 36 149 / 900 25 827 hvis du vil vite mer om tilbudet ved Kongsskogen vgs i Asker.