Søknad og søknadsfrist

søknad

Eikelund videregående skole, Kirkeveien videregående skole og Kongsskogen videregående skole har felles søknadsskjema. Du skal bare sende inn ett søknadsskjema selv om du vil søke på mer enn en av skolene. Søknaden sendes til den skolen du har prioritert høyest. Dersom du har søkt flere skoler, må du sende kopi til skolene som du har satt opp som 2. ønske og 3. ønske. Skolene har felles behandling av søknadene.

Fristen for å søke er 1. mars.

Skolene tar opp søkere gjennom hele skoleåret dersom det er ledige plasser.
Søknadene må skrives ut og fylles ut for hånd 

Felles søknadsskjema 2018 - 2019