Søknad og søknadsfrist

søknad

Eikelund videregående skole, Kirkeveien videregående skole og Kongsskogen videregående skole har felles søknadsskjema. Du skal bare sende inn ett søknadsskjema selv om du vil søke på mer enn en av skolene. Søknaden sendes til den skolen du har prioritert høyest. Dersom du har søkt flere skoler, må du sende kopi til skolene som du har satt opp som 2. ønske og 3. ønske. Skolene har felles behandling av søknadene.

Fristen for å søke er 1. februar.

Søknader for skoleåret 2019-2020 vil bli behandlet på normal måte hvis de er inne før 1. mars.

Skolene tar opp søkere gjennom hele skoleåret dersom det er ledige plasser.
Søknadene må skrives ut og fylles ut for hånd 

Felles søknadsskjema 2019 - 2020

 

Her finner du også et skjema som behandler til innsøkende elev skal fylle ut. Skjemaet kan ses på som en veilendende mal for hvilke opplysninger som skal være med.

Skjema for behandler.