Søknad og søknadsfrist

Skolene har felles behandling av søknadene. Søknaden sendes til og merkes med:

"Søknad om skoleplass Kirkeveien, Eikelund og Kongsskogen vgs skoleåret 2019/2020"

Utdanningsetaten

Postboks 6127 Etterstad,

0602 OSLO

Fristen for å søke er 1. februar.

Søknader for skoleåret 2019-2020 vil bli behandlet på normal måte hvis de er inne før 1. mars.

Skolene tar opp søkere gjennom hele skoleåret dersom det er ledige plasser.
Felles søknadsskjema 2019/2020

Her finner du også et skjema som behandler til innsøkende elev skal fylle ut. Skjemaet kan ses på som en veilendende mal for hvilke opplysninger som skal være med.

Skjema for behandler.

Søknadsskjema Kongsskogen vgs