Hovedseksjon

Søknad og søknadsfrist

Skolene har felles behandling av søknadene.

Fristen for å søke er 1. februar.

Her finner du det digitale søknadsskjemaet

På lenken under finner du også et skjema som behandler til innsøkende instans kan fylle ut. Skjemaet kan ses på som en veilendende mal for hvilke opplysninger som skal være med.

Skjema for behandler