Hovedseksjon

Søknad og søknadsfrist

Skolene har felles behandling av søknadene. Søknaden sendes til  og merkes med:

"Søknad om skoleplass Kirkeveien, Eikelund og Kongsskogen vgs skoleåret 2022/2023"

Utdanningsetaten

Postboks 6127 Etterstad,

0602 OSLO

Fristen for å søke er 1. februar.


Felles søknadsskjema

Her finner du også et skjema som behandler til innsøkende elev skal fylle ut. Skjemaet kan ses på som en veilendende mal for hvilke opplysninger som skal være med.

Skjema for behandler

Søknadskjema