Hovedseksjon

Språk og samfunnsfag

samfunnsfag

Språk

 • Engelsk 1
 • Engelsk 2
 • Fransk 2
 • Tysk 1
 • Tysk 2


Samfunnsfag

 • Sosiologi
 • Psykologi 1
 • Psykologi 2
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Historie og filosofi 1
 • Historie og filosofi 2

Enkelte av fagene går annet hvert år