Språk og samfunnsfag

samfunnsfag

Språk

 • Engelsk nivå 1
 • Engelsk nivå 2
 • Fransk nivå 1
 • Fransk nivå 2
 • Fransk nivå 3
 • Tysk nivå 1
 • Tysk nivå 2
 • Tysk nivå 3


Samfunnsfag

 • Sosiologi
 • Psykologi 1
 • Psykologi 2
 • Politikk og menneskerettigheter

Enkelte av fagene går annet hvert år