Strategisk plan

strategisk plan

Oppsummering av strategisk plan

Kongsskogen videregående skole ble startet i 1969 som sykehusskole for unge pasienter ved Dikemark sykehus i Asker. I 1984 ble det opprettet en avdeling i Oslo, og denne er i dag skolens hovedvirksomhet med tilbud om studiespesialiserende løp til unge som sliter med psykiske og sosiale helseutfordringer.

Avdelingen på Dikemark gir fortsatt skoletilbud til pasienter med tilknytning til sykehuset.
Kongsskogen videregående skole tilbyr studiespesialiserende utdanningsprogram innenfor språk- og samfunnsfaglig og realfaglig programområde med et stort utvalg av programfag.

De prioriterte satsingsområdene for 2020 tar utgangspunkt i skolens visjon: å bygge på elevenes ressurser og bidra til at de mestrer sine utfordringer.

Dette vil vi gjøre ved å:


1. Stimulere og videreutvikle kollegiets kompetanse og kreativitet innen tverrfaglig samarbeid.


2. Gjennom variert og tilpasset vurderingsarbeid, fremover- så vel som sluttvurdering, ha som mål å motivere til læring og gi trygghet og oversikt.


3. Styrke elevenes forutsetning for læring og motivasjon for å være på skolen gjennom fellesskapsbyggende miljøarbeid og trivsels- og aktivitetsstiltak.

 

Les hele den strategiske planen.