Strategisk plan

strategisk plan

Oppsummering av strategisk plan

Kongsskogen videregående skole ble startet i 1969 som sykehusskole for unge pasienter ved Dikemark sykehus i Asker. Fra slutten av 1980-tallet har Kongsskogen hatt en avdeling i Oslo. Dette er i dag skolens hovedvirksomhet der unge som sliter med psykiske og sosiale helseutfordringer kan få tilbud om studiespesialiserende løp.
Avdelingen på Dikemark gir fortsatt skoletilbud til pasienter med tilknytning til sykehuset.
Kongsskogen ser fram til å feire skolens 50-årsjubileum i 2019!

Kongsskogen videregående skole tilbyr studiespesialiserende utdanningsprogram innenfor språk- og samfunnsfaglig og realfaglig programområde med et stort utvalg av programfag

Elevenes ressurser er utgangspunktet for skolens visjon; å formidle kunnskap og samtidig bidra til elevenes personlige vekst slik at de ved avsluttet videregående skole er rustet for delaktighet, selvstendighet og ansvarlighet, i eget liv og i samfunnet.

Elevenes utfordringer ligger til grunn for valg av skolens prioriterte satsingsområder i 2019:

  1. Stimulere til videreutvikling av kollegiets kompetanse og kreativitet innenfor tilrettelegging av undervisnings- og vurderingssituasjoner
  2. Styrke elevenes motivasjon for skolen gjennom miljøarbeid og trivsels- og aktivitetsstiltak
  3. Opprettholde og videreutvikle samarbeid med elev og elevens nettverk (foreldre, behandlere, NAV etc).

 

Les hele den strategiske planen.