Hovedseksjon

Eksamen

eksamen

Krav til eksamener i videregående skole

VG 1:

Elevene kan komme opp til eksamen i ett fag. Forskriftene sier at ca. 20 % av elevene skal trekkes ut til eksamen, enten muntlig, muntlig praktisk eller skriftlig.

VG 2:

Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller muntlig praktisk.

VG 3:

Alle elever skal opp til eksamen i norsk hovedmål. I tillegg skal elevene trekkes ut til:

  • To skriftlige eksamener
  • En muntlig eller muntlig praktisk eksamen.


Avvikling av eksamen

Skriftlige eksamener gis vanligvis vår og høst. Dette er normalt sentralt gitte eksamener som avvikles lokalt på den enkelte skole.

Muntlige og muntlig praktiske eksamener gis også vår og høst, men her står skolen friere til å arrangere eksamener på andre tidspunkt. Dette er normalt lokalt gitte eksamener som avvikles på den enkelte skole. Vanligvis er det faglærer som utarbeider eksamensoppgaven.

Etter søknad til rektor kan elever ved Kongsskogen videregående skole få utvidet tiden ved skriftlige eksamener med én time til 6 timer.

Skriftlige eksamener starter kl. 9:00. Elevene må møte på skolen kl. 8:30.

Ikke møtt til eksamen

Eleven må gi beskjed til skolen ved fravær. For at eleven skal ha rett til å gå opp til ny eksamen må fraværet dokumenteres med en sykemelding. Ved legitimert fravær kan man gå opp til ny eksamen ved nærmeste anledning. Det vil vanligvis si at du må gå opp til eksamen neste termin.

Du kan lese mer om eksamener på Oslo kommunes nettsider.