Driftsstyret

I Oslo skal alle skoler ha et driftsstyre. For mer informasjon om denne organiseringen følg denne lenken.

 

Driftsstyret ved Kongsskogen videregående skole består av:

  • Hilde Melby (representant for de ansatte)
  • Åse Skeide (representant for de ansatte)
  • Kari Wisløff (ekstern representant)
  • Randi Berge (ekstern representant)
  • Eirik Christopher Gundersen (ekstern representant)
  • 2 elevrepresentanter