Hovedseksjon

Driftsstyret

I Oslo skal alle skoler ha et driftsstyre. Se faktaboksen til høyre for mer informasjon.

 

Driftsstyret ved Kongsskogen videregående skole består av:

  •  (Leder)
  • Åse Skeide (representant for de ansatte)
  • Jorunn Moksnes (representant for de ansatte)
  • Terje Tvedt Skaufjord (ekstern representant)
  • Marius Pettersen (ekstern representant)
  • Ingvild Husby Halderaker (elev)
  • Isac Mathews Hovind (elev)

Reglement for driftsstyrer