Hovedseksjon

Go Campus

Å delta i "Go Campus" betyr at man blir medlem i en gruppe elever sammen med en eller to lærere. Gruppen lager sitt eget program avhengig av deltagernes ønsker og tanker for fremtidige studier. Mål med aktivitetene er dels at elevene skal være forberedt til studenttilværelsen, dels å skape bånd mellom elevene så de kan være en ressurs for hverandre når tiden på Kongskogen er over. 

"Go Campus"-aktiviteter:

  • Planlegge og gjennomføre besøk ved aktuelle studiesteder
  • Bli kjent på studiesteder (gjennom å besøke/bruke kantine, lesesal mm)
  • Delta på forelesninger
  • Etablere kontakt med ansatte/hjelpere på aktuelle studiesteder
  • Arrangere sosiale aktiviteter med mål om å bli en gjeng som kan være til støtte for hverandre også etter tiden på Kongsskogen 

Go Campus er primært et tilbud til skolens avgangselever. Det er et opplegg som kommer i tillegg til rådgivernes generelle veiledning før valg av utdannelse og studier.

Se mer informasjon på sidene til Rådet for psykisk helse.

Go Campus - fakta

Rådet for psykisk helse vil bidra til at elever med psykiske vansker skal bli bedre rustet til å mestre overgangen til høyere utdanning fra videregående skole. Gjennom Go Campus introduseres elevene til universitet og høgskole i løpet av det siste året på videregående. Det bygges en bro av sosiale, kulturelle og faglige byggesteiner som gjør overgangen til studentlivet lettere å håndtere.