Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier ved Kongsskogen videregående skole heter Elin Storvik-Olsen, og du kan treffe henne:

Torsdager kl. 10.00–14.00

Du kan også kontakte henne på:
Telefon: 488 85 651
E-post.: elin.storvik-olsen@bgo.oslo.kommune.no

 

Ta kontakt hvis det er noe du lurer på eller trenger hjelp til. Du trenger ikke avtale tid på forhånd. Bare bank på døren når det passer. Du kan ta kontakt uansett hva du vil snakke om. 

Helsesykepleier har taushetsplikt. Tilbudet er gratis.

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.

Om Skolehelsetjenesten vår

Helsesykepleiers jobb er primært å hjelpe barn og unge å forebygge sykdom og skade. Hun har mye kunnskap om hva som virker helsefremmende, for folk generelt, men også for de som har en diagnose, en sykdom, en lidelse eller spesielle sosiale utfordringer. Hun kan gi deg enkle råd og/eller dypere veiledning, slik at du selv blir mest mulig i stand til å ta vare på din egen fysiske og psykiske helse.

Helseykepleier kan hjelpe deg å «rydde litt» om livet kjennes uoversiktlig, kaotisk eller vanskelig. Dersom du har behov for annen hjelp for å kunne greie å ivareta egen fysiske og psykiske helse og få «mer grep om eget liv», kan helsykepleier lete sammen med deg for å finne rett hjelp.

Om du har en Individuell Plan eller en Ansvarsgruppe kan helsesøster delta i tverrfaglig samarbeid, dersom du selv ønsker det og er myndig i helsespørsmål (over 16 år).

Helsesykepleier kan hjelpe deg å finne ut av hvilke vaksiner du har tatt i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet, og hvordan du eventuelt kan sørge for oppvaksinering, dersom du trenger og ønsker det.

Dette kan du snakke med oss om: 

Eksempler på tema du kan ta opp med helsesykepleier: Søvn, spisevaner/kost, avhengighet (rus, nikotin, skjerm/sosiale media), skam og skyld eller andre uhensiktsmessig sterke følelser, seksuell helse og prevensjon, uro og usikkerhet