Hovedseksjon

Vitnemål

Vitnemål skrives ut etter endt videregående skole. Vitnemålet inneholder alle fag og eksamener du har tatt i løpet av skolegangen. Det viser også vurderingene i orden og atferd og antall dager og timer med fravær du har hatt i løpet av skolegangen (se eksemplet ovenfor).

Vitnemålet sendes elektronisk til Samordna opptak og legges inn i Nasjonal vitnemålsdatabase. Det er denne instansen som "godkjenner" vitnemålet ditt. Det er allikevel skolens ansvar at du får skrevet ut korrekt vitnemål.

Førstegangsvitnemål

Førstegangsvitnemål er det første vitnemålet du får skrevet ut, og som er tatt på ordinær tid i videregående skole. Dette er normalt 3 år. Ved Kongsskogen skole kan elever få utvidet tid til 5 år på grunn av langvarig sykdom.

Les mer om vitnemål på Samordna opptak.

Det er bare mulig å ha ett førstegangsvitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase. Forøvrig kan man ha mange vitnemål i databasen.

Kompetansebevis

Kompetansebevis skrives ut til elever som ikke fyller kravene til fullt vitnemål. Kompetansebeviset viser alle fag, eksamener og karakterer du har fått i opplæringa di.

Du kan lese mer om vitnemål og kompetansebevis på Vilbli.no.

Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse er det formelle kravet for opptak til høyere utdanning. Dette kan oppnås med vitnemål fra videregående skole.

Generell studiekompetanse etter 23/5 regelen

Generell studiekompetanse kan oppnås ved at man er minst 23 år ved opptak til høyere utdanning, kan dokumentere minst 5 års arbeidspraksis eller utdanning, og har tatt de seks studiekompetansefaga.

Les mer om 23/5 regelen på Samordna opptak.

Hvis man fyller kravene til 23/5- regelen skriver skolen ut et kompetansebevis med beståtte fag og karakterer.

vitnemål