Realfag

realfag
  • Matematikk R1
  • Matematikk R2
  • Matematikk S1
  • Matematikk S2
  • Kjemi 1
  • Kjemi 2
  • Fysikk 1
  • Fysikk 2
  • IT-1
  • IT-2 

Enkelte av fagene går annet hvert år.