Hovedseksjon

Klage på karakterer

klage

Ved skriflige eksamener opprettes det en klagenemd, og eksamenen vurderes på nytt.

Ved muntlig eksamen kan du bare klage på formelle feil, ikke på selve karakteren. Klagen sendes til fylkesmannen sammen med uttalelser fra faglærer og sensor.

Når du klager på standpunktkarakter, kan du bare klage på om retningslinjene for karakterfastsetting er fulgt. Klagen sendes til rektor ved skolen som sender den videre til til Oslo kommunes klagenemd. Hvis du får medhold i klagen vil faglærer og rektor sette en ny karakter.

Du kan lese mer om klager på karakterer på elevombud.no.