Hovedseksjon

Elevrådet

Alle norske skoler skal ha et elevråd. Elevrådet skal bestå av minst 5 representanter inkludert vararepresentanter. På Kongsskogen vgs. avholdes valg til elevrådet hver høst, og representantene velges blant skolens elever uavhengig av årstrinn. 

Hovedoppgavene til elevrådet er å behandle saker fra elever, utpeke representanter til skolens råd og utvalg.