Hovedseksjon

Kalender

Program torsdag 21.0mars:

09.00-11.00 Jobbing med oppgaver som avtalt med kontaktlærer

11.00-11.40 Foredrag v/ Andreas Randøy fra Natur og ungdom i fellesområdet

11.40-12.10 Felles lunsj med innlagt kahoot

12.30-13.15 «Hva er forskjellen på psykiske vansker og psykiske lidelser?» ved Trine

13.15-14.00 Videre jobbing med oppgaver som avtalt med kontaktlærer