Hovedseksjon

Åpne dager på Kongsskogen vgs

et par peRådgiverne inviterer til Åpne dagerrsonr som holder blomster

Kongsskogen videregående inviterer deg som tenker at Kongsskogen vgs kan være et godt alternativ til ordinær skole til Åpne dager følgende dager:

Fredag 5. januar kl. 14.00-16.00

Program:

kl. 14.15-14.45. og 15.15-15.45:

Generell informasjon om skolen, fagtilbud, tilrettelegginger og miljøtiltak. Det vil være representanter fra ledelse, lærere, rådgivere og ikke minst elever som går der nå.

Tirsdag 9. januar 2024 kl. 16.00-18.00

kl. 16.15-16.45 og 17.15-17.45:

Generell informasjon om skolen, fagtilbud, tilrettelegginger og miljøtiltak. Det vil være representanter fra ledelse, lærere, rådgivere og ikke minst elever som går der nå.

Det vil begge dager være mulig å snakke med rådgiverne utenom den oppsatte tiden.