50-års jubileum

On. 13.11.

13:0015:00

Markering av 50-års jubileum på Kongsskogen vgs