Offentliggjøring av muntlig eksamen

14.6

9:009:15