Offentliggjøring av muntlig eksamen

Fr. 14.6.

9:009:15