Operasjon dagsverk

To. 31.10.

8:0016:00

Kongsskogen videregående skole deltar på Operasjon dagsverk.