Hovedseksjon

Underveissamtaler

Ma. 30.10. 14:00

fr. 3.11. 15:00

Denne uka er det satt av tid til underveissamtaler med elever. Foreldre/foresatte til elever under 18 år blir også invitert.