Go Campus og besøk fra UiO

Utdanningsvitenskapelig

Torsdag 23. september fikk besøk av to studenter, Khalil og Torbjørn fraDet Utdanningsvitenskaplige Fakultet. De snakket om læringsstrategier, og ga tips til hvordan vi kan lære på en mer effektiv måte. I tillegg fortalte de om hvordan det er å være student på Universitet i Oslo.