Hovedseksjon

Informasjonsmøte 29.08.22

Personalet ved Kongsskogen

Velkommen til informasjonsmøte om skolen for foreldre og foresatte i dag mandag 29.08.22 kl. 16.30.

Informasjon ved ledelsen og rådgiver.

Enkel bevertning, vel møtt!