Hovedseksjon

Informasjonsmøte 28.08.23

staben

Velkommen til informasjonsmøte for foreldre og foresatte ved Kongsskogen vgs mandag 28. august kl. 17.00-18.30. Det vil bli enkel servering.

I møtet vil det bli informasjon fra ledelsen. Det vil være mulig å snakke med rådgiverne. 

Det hadde vært supert med tilbakemelding på hvem som kommer enten på mail til ahogseth@osloskolen.no eller på SMS til 40856951.

Med vennlig hilsen 

Ann-Kristin Høgseth
rektor