50-års jubileum

rektor

Jubileet ble markert med mottagelse i skolens lokaler i Gladengveien 3b på Ensjø onsdag 13.november.

Skolens historie startet i 1969 på Dikemark i Asker med etableringen av en ungdomsskole for unge rusmisbrukere som var innlagt på Dikemark sykehus. Kongsskogens Osloavdeling ble etablert i 1986, og fra 1994 har skolen vært Kongsskogen videregående skole. Skolen flyttet til Ensjø midt på 1990-tallet og har siden da gitt tilbud om videregående skole til unge som sliter psykisk og sosialt. Siden 2010 har mer enn 20 ungdommer gjennomført studiespesialiserende løp på videregående skole hvert år.

For mange har Kongsskogen betydd forskjellen mellom et liv som ung ufør og et liv med fullført høyere utdannelse og en yrkeskarriere og med forutsetning for ansvar og delaktighet i eget liv og i samfunnet.

Varaordfører Kamzy Gunaratnam deltok på festen sammen med elever, nåværende og tidligere ansatte, samarbeidspartnere og støttespillere.

Hele fire av skolens rektorer fra 1981 til dags dato var også til stede. Lars Jahnsen, Svein Robberstad, Kari Pillgram Hansen og Ann-Kristin Høgseth delte på forskjellige måter tanker og refleksjoner om skolen før og nå. Vi fikk hører fra to elever og en lærer hvordan de opplevde å høre til på Kongsskogen, og hva som gjorde at de opplevde å trives og lykkes her. Tidligere elev Victoria fortalte om sin vei via Kongsskogen og studier ved Oslo Met til å stå på spranget inn i ny jobb som bioingeniør fra 18.november.

Og i god Kongsskogentradisjon fikk vi oppleve flotte kunstneriske innslag ved elever så vel som lærere