Hovedseksjon

Skolevalget 2023

valgstatistikk

Mandag morgen ble alt gjort i stand til årets skolevalg. Avlukker ble rigget og valgurner laget. Valget ble avviklet i løpet av dagen. Klikk her hvis du vil finne mer om valget.

valgurne.jpg