Offentliggjøring av trekk til skriftlig eksamen

On. 15.5.

9:009:00

Rom 9